Velkommen til AKS i august!

AKS barn

Vi har fremdeles en del smittevernstiltak og har sendt ut en skolemelding til 2.-4. trinn om dette. Infoen finner du også her: 

Foreldre info AKS start 2.-4. trinn 2020.pdf

Alle nye førsteklassinger har fått informasjon om AKS tilsendt i posten. Brosjyren finner du også her:

Velkommen AKS skolestartere 2020.pdf

Du finner mye mer informasjon om AKS og basene på Aktivitetsskolens område på hjemmesiden:

Base 1:

https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-baser/base-1/

Base 2: 

https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-baser/base-2/

Base 3-4:  

https://nordpolen.osloskolen.no/aktivitetsskolen/vare-baser/base-3-4/

Vi gleder oss til å se alle igjen! Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på :-)

Hilsen 

Merete- AKS leder