Oppdatert koronainfo 15.03.21

korona

Kjære alle foresatte og elever,

I morgen, tirsdag, møter elevene på skolen som planlagt.

I ettermiddagens pressekonferanse kom det frem:

- Hjemmeopplæring for ungdomstrinnet i hele Oslo, fra og med onsdag og frem til påske.  – mer informasjon kommer i morgen.

- Alle andre elever på skolen fortsetter på rødt nivå

- AKS stenger hele påsken, men holder åpent for sårbare og barn med en forelder i samfunnskritisk yrke – mer informasjon kommer

- Det kan bli aktuelt med hjemmeopplæring for 1.-7. trinn dersom smittesituasjonen tilsier det – følg med på skolemelding.

Vi er glade for at de fleste av elevene våre kan komme på skolen og vi vil gjøre vårt beste for å opprettholde et godt smittevern.

Organisering på rødt nivå er veldig krevende. Alle vikarer med godkjent politiattest er i sving og alle ansatte gjør en formidabel jobb for å holde hjulene i gang.

I tillegg til at organiseringen er ressurskrevende har vi noe utfordring med at ansatte og vikarer blir satt i karantene eller har lette symptomer, som gjør at de må holde seg hjemme. I en allerede presset situasjon, vil det derfor kunne oppstå situasjoner hvor vi ikke kan tilby et fullverdig skoletilbud. Det kan bety at vi kanskje noen ganger  må sende elever hjem eller underholde elevene med en film etc. Vi kommer i en periode fremover til å prioritere å gi elevene et tilbud på skolen, så da vil det i noen grad gå ut over enkelt-elever på barnetrinnet som er i karantene, ved at de får lite oppfølging fra skolen mens de er hjemme. (dette gjelder ikke når hele grupper/klasser blir satt i karantene).

Minner samtidig alle på smittevernreglene:

·         Ingen syke eller med symptomer kan komme på skolen

·         Test deg om du får symptomer, det er gratis

·         Hold avstand

·         God hånd- og hostehygiene

Tusen takk til alle som gir oss beskjed når de får påvist smitte. Det gjør at vi kan komme raskt i gang med smittesporingsarbeidet.

Ta kontakt med oss om dere er bekymret eller har spørsmål!

Mvh

Silje, rektor NOP