Kjære foreldre og foresatte

Illustrasjon

Håper det går bra med dere der hjemme! Tre dager med hjemmeskole er gjennomført og lærerne melder tilbake at de opplever at dere hjemme gjør en god jobb- tusen takk!

Hele samfunnet er inne i en veldig krevende og uavklart situasjon og vi vet lite om hvor lenge dette vil vare. I denne tiden vil vi gjøre vårt beste for at elevene og skole-hjemsamarbeidet blir så godt ivaretatt som mulig.

Lærerne er tilgjengelig for elevene og dere hver dag, og er det noe dere vil drøfte eller trenger hjelp til i forhold til hjemmeskolesituasjonen er det viktig at dere ikke venter med å ta kontakt.

Selv om skolen er stengt, kan det hende at elevene trenger å prate med noen om ting som er vanskelig. Skolens sosiallærere, Hilde og Ole-Vidar, har opprettet en hjertetelefon/kontakttelefon som er åpen hver dag mellom kl. 09.00 og 13.00.

Hilde:        482 86 231
Ole-Vidar: 916 96 584


I tillegg har Bydel Sagene utarbeidet en oversikt over hvilke tilbud de har for barn og unge i bydelen. 
Informasjonen finner du 

Minner samtidig om at oppdatert informasjon legges ut på skolens hjemmeside og Facebook. Skolen følger til en hver tid anbefalingene fra myndighetene. Les mer på helsenorge.no

Koronainformasjon på flere språk finner du her

Ta vare på hverandre!