GOD SOMMER

Gutt og jente illustrasjon

Nordpolen skole ønsker alle elever og foresatte en god sommer.
Etter et år med masse læring, mye lek, en stor vannlekkasje, åpning av ballbinger og ikke minst åpningen av lekestativet er det på tide med sommerferie.

AKS er åpent neste uke for de som er påmeldt ferieklubben.
AKS åpner igjen etter ferien onsdag 1.august.

Skolen starter opp igjen etter ferien mandag 20.august. Tidspunkt for oppstart på de forskjellige trinnene kommer senere.