Åpen dag på de videregående skolene

Fem videregåendeskoleelever

Åpen dag på de videregående skolene i Osloskolen blir i 2020 digital.
Her er oversikten når de forskjellige skolene planlegger digital åpen dag.

Følg også med på skolenes nettsider hvor de legger ut mye nyttig informasjon.

Mange valgmuligheter

Infoteamet til Osloskolen reiser vanligvis rundt og informerer elever og foresatte om valgmulighetene. Nå har koronasituasjonen satt en stopper for dette. Vi har derfor samlet informasjon om videregående opplæring og de 15 ulike utdanningsprogrammene på en nettside. Der finner dere filmer og lenker til relevant informasjon.
Her er nettsiden med filmer og relevante lenker.