Besøksdag i spesialgruppa 30.oktober

Nordpolen skole er en 1 - 9 skole og har i tillegg en byomfattende spesialgruppe for 

10 elever på 1.-7. trinn med diagnose innenfor autismespekteret.

I forbindelse med inntak i spesialgrupper for skoleåret 2019/2020 ønsker vi å invitere 
foreldre og pedagoger til besøk hos oss på Nordpolen skole.

 

Våre besøksdager er:

Torsdag 20.09.18 kl. 12.00-13.00

Tirsdag 30.10.18 kl. 10.00-11.00

 

Ønsker man å komme på besøk, vil man få informasjon og mulighet til å se seg om på skolen.

 

Ved interesse, send mail til skolens postmottak nordpolen@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Hjertelig velkommen!