EKSAMEN 2020

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Skriftlig eksamen

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i enten norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene vil få beskjed om hvilket fag de kommer opp i fredag 15. mai  kl 09.00. 

Eksamensdager

  • Tirsdag 19. mai: Eksamen Matematikk
  • Tirsdag 26. mai: Eksamen Norsk hovedmål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering  med karakter i sidemål.  Forberedelsesdag: mandag 25. mai
  • Onsdag 27. mai: Norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål.  Forberedelsesdag: mandag 25. mai 
  • Onsdag 20. mai: Eksamen Engelsk,  Forberedelsesdag; tirsdag 19. mai


Muntlig eksamen

Muntlig eksamen skal være i juni. Elevene kan komme opp i muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag, tysk, fransk, spansk eller engelsk fordypning. Elev kan velge å gå opp alene eller sammen med en annen.

 

Eksamensdager for muntlig eksamen:  

Gruppe 1: 

  • Mandag 8. juni: Opplysning om fag
  • Tirsdag 9. juni: Forberedelsesdag
  • Onsdag 10. juni: Eksamen

Gruppe 2: 

  • Fredag 12. juni: Opplysning om fag
  • Mandag 15. juni: Forberedelsesdag
  • Tirsdag 16. juni: Eksamen