Hovedseksjon

Skolemelk

logoen til skolemelk
Nordpolen skole benytter seg av abonnementsordningen fra Skolelyst.

Foreldre/foresatte må selv bestille melk til elevene. Her kan du bestille skolemelk.