Skolemelk

logoen til skolemelk
Nordpolen skole benytter seg av abonnementsordningen fra skolelyst, tidligere skolemelk. Foreldre/foresatte må selv bestille melk til elevene.