Skolemelk

logoen til skolemelk
Nordpolen skole benytter seg av abonnementsordningen fra skolelyst, tidligere skolemelk.

Foreldre/foresatte må selv bestille melk til elevene. Her kan du bestille skolemelk.