Hovedseksjon

Om utdanningsvalg

Oversikt over utdanningsvalg etter 10.trinn

I faget utdanningsvalg skal elevene få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg slik at flere tar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. De lærer strukturen i videregående skole (VGS) og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene.  Elevene har utdanningsvalg 1 time i uka alle tre årene på ungdomsskolen. Oppgaver som det blir jobbet med er f.eks. prosjekt, besøk fra ulike yrkesgrupper og skolebesøk (smakebitkurs).

Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å bestemme karrierevalg som er bygget på elevenes ønsker og forutsetninger. Faget skal gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring.

For mer informasjon om faget, se her.

Læreplan i utdanningsvalg

Her finner du det du trenger å vite om faget utdanningsvalg:

Læreplan i utdanningsplan