Norsk fordypning

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Elever som trenger å mer norskkompetanse vil få muligheten til å velge norsk fordypning i stedet for fransk og spansk. I norsk fordypning jobbes det med grunnleggende ferdigheter i norskfaget. Dersom du tenker å velge en studieforberedende linje på videregående anbefaler vi ikke å velge norsk fordypning. Snakk med kontaktlærer eller rådgiver om du er usikker.

Tenker du at du skal gå yrkesfag på videregående, kan du velge å ta påbyggingsfag på Vg3 for å få studiekompetanse til å søke deg inn på høyskole/universitet. Du slipper 2. fremmedspråk på yrkesfag og på påbyggingsfag Vg3.