TIEY: Tidlig innsats, Early years

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)
 
TIEY er en modell som har fire ”byggesteiner”:
  • Stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserom som er spesielt innredet for dette programmet
  • Tilrettelegging og tett oppfølging av  elever som ikke har oppnådd forventet faglig utvikling i leseopplæringen (”Ny start”)
  • Foreldredeltakelse
  • Kontinuerlig faglig oppdatering av lærere
Det vil bli gitt grundig informasjon om modellen på foreldremøter.