Høstferie på AKS

Barn i skogen

Påmelding til høstferien har nå gått ut til alle.

Base 1 og 2 har fått påmelding som ranselpost og base 3-4 har fått det elektronisk.

Frist for påmelding er tirsdag 25.09.18. I feriene har vi en annen bemanning og et annet opplegg enn vanlig.

Vi planlegger ferien ut fra antall påmeldte barn og har ikke mulighet til å ta imot barn som ikke har gitt beskjed om at de kommer. Vi må sørge for at vi har nok voksne og at vi bestiller riktig antall billetter til ulike utflukter osv. Program blir hengt opp på basenes infotavle og lagt ut på basesidene på AKS hjemmeside. Vi gleder oss til en trivelig uke på AKS

Hilsen assistenter og baseledere!