Fra heldagsplass til halvdagsplass

Barn som løper i gresset.

Frist for å søke plass på AKS er i mai hvert år. Når vi har fått inn alle søknadene, begynner vi planleggingen av neste års aktivitetsskoleår. Dette er grunnlaget for fordeling av ressurser og bemanning gjennom året. Det vil da ikke være mulig å endre fra hel- til halvdagsplass i løpet av skoleåret , med mindre noen slutter eller forandrer plassen sin fra halv- heldagsplass. Alle som søker om endring i oppholdstid blir satt på venteliste, og vil få innvilget ønsket plass fra start neste skoleår.