Brukerundersøkelsen for AKS

Barn hopper paradis.

På onsdag ble brukerundersøkelsen av aktivitetsskoletilbudet sendt ut. Foresatte med barn på AKS skal ha mottatt en link til undersøkelsen enten på e- post eller SMS. Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare! Deres innspill vil gi oss gode indikasjoner på hva vi lykkes med og hva vi må jobbe mer med.