Leder

AKS-leder er undervisningsinspektør og er en del av skolens ledelse. Leder for AKS har personalansvaret for alle AKS-ansatte og er ansvarlig for den pedagogiske utviklingen av AKS-tilbudet , samt helhetstenkingen rundt skole-AKS.

Kontaktinfo:

Merete Voje Lie

e- post: merete.voje.lie@ude.oslo.kommune.no

Tlf.: 958 15 160