Leder

AKS-leder er undervisningsinspektør og en del av skolens ledelse. Leder for AKS har personalansvaret for alle AKS-ansatte og er ansvarlig for den pedagogiske utviklingen av AKS-tilbudet , samt helhetstenkingen rundt skole-AKS.

Kine Næss Dyran: 472 71 229