AKS-resepsjonen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Hensikten med AKS-resepsjonen er å gjøre utkryss og henting mer oversiktlig for voksne og barn. I resepsjonen har vi informasjon om hvor barna fra de ulike basene kan oppholde seg.

AKS-resepsjonen bemannes fra skoleslutt til AKS stenger klokka 16.45. Alle beskjeder angående henting og gå hjem selv skal sendes skriftlig til baseleder innen klokka 12.00 samme dag på basetelefonen.

Ved akutte beskjeder i AKS-tiden angående henting benyttes resepsjonstelefonen. Telefonnummer til AKS-resepsjonen: 903 69 992.