Gratis AKS etter skoletid

Hvem får gratis deltakelse etter skoletid?

Skoleåret 2019/2020 gjelder tilbudet for elever på 1.–3. trinn. Tilbudet gjelder fra 1. august 2019.

Dette er gratis

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid, inntil 12 timer per uke. Timene fordeles jevnt hver dag
  • Eleven kan være på AKS to dager i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien). I juli er AKS stengt
  • På planleggingsdager og inneklemte feriedager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag

 

Heldagsplass til redusert pris

Ønsker du at eleven skal være på AKS utover gratistilbudet, kan du kjøpe heldagsplass til redusert pris. Med heldagsplass kan eleven være på AKS fra kl. 7.30 før skolestart og frem til kl. 16.45 etter skoletid samt alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Les mer om gratis deltakelse etter skoletid og hvordan du søker plass. (oslo.kommune.no)

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven. 

Endre fra heldagsplass til halvdagsplass, eller omvendt

Dersom du ønsker å endre fra halvdagsplass til heldagsplass kan du gjøre det når som helst ved å søke elektronisk. Dersom du ønsker å endre fra heldagsplass til halvdagsplass kan du gjøre dette to ganger i året med virkning fra 1. august (SØKNADSFRIST 30.MAI) eller 1. januar (SØKNADSFRIST 3. NOVEMBER). I begge tilfeller kan du bruke denne lenken: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/heltid-og-deltid/

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Målet med gratis AKS er:

  • Å styrke elevenes språkferdigheter
  • Å øke deltakelsen i AKS
  • Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud